Kallelse och dagordning extra årsmöte

2019-05-06

 

 

KALLELSE OCH DAGORDNING EXTRA ÅRSMÖTE.

 

VÄLKOMMEN TILL EXTRA ÅRSMÖTE MED ANLEDNING ATT TA STÄLLNING TILL STYRELSENS

FÖRSLAG OM NYA STADGAR. BEHOV AV ÄNDRING I STADGARNA HAR FRAMFÖR ALLT UPPSTÅTT

PGA OCH DE KRAV SOM STÄLLS PÅ FÖRENINGEN VID ANSÖKAN OM MEDLEMSKAP HOS SVENSKA

BUDOFÖRBUNDET.

VI HAR UTGÅTT FRÅN STADGEMALL FÖR IDROTTSFÖRENINGAR SOM VI FÅTT AV BUDOFÖRBUNDET.

 

 

 

Kallelse till extra årsmöte för Defendo Klubb Karlskrona Ronneby

Datum: 2019-05-25

Tid: 15:30

Plats:  Lokomotion, Blekingegatan 11, Karlskrona

 

 

DAGORDNING

 

§ 1 MÖTETS ÖPPNANDE

§ 2 VAL AV MÖTESORDFÖRANDE

§ 3 VAL AV MÖTESSEKRETERARE

§ 4 VAL AV RÖSTRÄKNARE

§ 5 VAL AV JUSTERINGSPERSON

§ 6 GODKÄNNANDE AV DAGORDNING

§ 7 FASTSTÄLLANDE AV RÖSTLÄNGD

§ 8 MÖTETS BEHÖRIGA UTLYSANDE

 § 9 FÖREDRAGNING AV STYRELSENS FÖRSLAG TILL NYA STADGAR

§ 10 BESLUT MED ANLEDNING AV STYRELSENS FÖRSLAG TILL NYA STADGAR

§ 11 BEHANDLING AV ÖVRIGA ÄRENDEN

§ 12 MÖTETS AVSLUTANDE

Kontakta oss


Vill du träna ett modernt, effektivt och intressant självförsvar?

Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig

OBS!: Fyll i rutorna märkta med en asterisk.


Phone: 0702216369

Email: info@defendokarlskrona.com

Web: