JYRKI SAARIO MASTERCLASS Sweden 2023


(In English below)
Jyrki Saario Masterclass Sweden 2023
Årets viktigaste händelse i Defendo Sverige.
4 dagar á 20 timmars effektiv självförsvarsträning.
Varje dag består av 4 lektioner.
Torsdag 2023.07.20
9:00 - 10:15
10:30 - 11:45
11:45 - 13:00 Lunch/Rast
13:00 - 14:15
14:30 - 15:45
16:00 -> Gradering Classic Krav Maga, gult bälte( Graderingskostnad ingår ej i seminariepriset utan tillkommer.)
Fredag 2023.07.21
9:00 - 10:15
10:30 - 11:45
11:45 - 13:00 Lunch/Rast
13:00 - 14:15
14:30 - 15:45
16:00 -> Gradering Defendo, grad 1 -> grad 6 för den som önskar.( Graderingskostnad ingår ej i seminariepriset utan tillkommer.)
Lördag 2023.07.22
9:00 - 10:15
10:30 - 11:45
11:45 - 13:00 Lunch/Rast
13:00 - 14:15
14:30 - 15:45
Söndag 2023.07.23
9:00 - 10:15
10:30 - 11:45
11:45 - 13:00 Lunch/Rast
13:00 - 14:15
14:30 - 15:45
Pris för hela seminariet: 2300 SEK
Alternativt 750 SEK/dag
Seminariet är öppet för alla, oavsett tidigare erfarenhet. Träningen leds av Jyrki Saario.
Huvudinstruktör och grundare av Saario Academy.
Jyrki Saario Defendo tränas idag i mer än ett dussin länder och + 80 städer.
För mer information, samt anmälan mejla:
info@defendokarlskrona.com
Betalning görs till:
BG 802-7518
eller
Swish: 123-0156323
Skriv: Masterclass som meddelande
För mer information om Jyrki och Defendo: https://saarioacademy.com/
Välkomna!
Jyrki Saario Masterclass Sweden 2023
The most important Defendo event in Sweden this year!
4 days with 20 hours selfdefense training
Thursday 2023.07.20
9:00 - 10:15
10:30 - 11:45
11:45 - 13:00 Lunch/Break
13:00 - 14:15
14:30 - 15:45
Friday 2023.07.21
9:00 - 10:15
10:30 - 11:45
11:45 - 13:00 Lunch/Break
13:00 - 14:15
14:30 - 15:45
16:00 -> Grading Defendo, level 1 -> level 6 for those who are interested.( Grading fee not included in seminarprice.)
Saturday 2023.07.22
9:00 - 10:15
10:30 - 11:45
11:45 - 13:00 Lunch/Break
13:00 - 14:15
14:30 - 15:45
Sunday 2023.07.23
9:00 - 10:15
10:30 - 11:45
11:45 - 13:00 Lunch/Break
13:00 - 14:15
14:30 - 15:45
Price: 200 Euro
or 65 Euro/day
Seminar is open for everyone, no experience needed. Training is lead by Jyrki Saario, headinstructor and founder of Saario Academy.
Defendo by Jyrki Saario has practitioners in more than a dozen countries and + 80 cities.
More information and registration, send e-mail to:
info@defendokarlskrona.com
Payments:
BG 802-7518
or
Swish: 123-0156323
Skriv: Masterclass som meddelande
More information about Jyrki and Defendo: https://saarioacademy.com/
Welcome!

(Med reservation för ändringar) 

 

 

OBS!: Fyll i rutorna märkta med en asterisk.