SAARIO ACADEMY


 

Samtliga instruktörer vid Blekinge Självförsvarsskola är utbildade hos Saario Academy. Mer information finns här:

https://saarioacademy.com/